Garmin Vivosmart manual – dansk brugevejledning

Garmin Vivosmart Brugervejledning / manual

Advarsel

Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.‍


Konsulter altiddin læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.‍


Sådan kommer du i gang

Før du kan bruge vívosmart enheden, skal du konfigurere enheden på din kompatible mobilenhed eler computer.‍Vælg en funktion:
• Konfigurer enheden på din mobile enhed
• Konfigurer enheden på din computer

Mobilkonfiguration

For at du kan parre din vívosmart enhed med din mobile enhed, skal din mobile enhed understøtte Bluetooth® Smart trådløs teknologi.‍ Gå til www.Garmin.com/‍BLE for at få oplysninger om kompatibilitet.‍Du kan bruge Garmin Connect™ Mobile-app’en til at parre din vívosmart enhed og fuldføre opsætningsprocesen.‍ Dete giver dig mulighed for at dele og analysere data og downloade softwareopdateringer din mobilenhed.‍BEMÆRK: Til forskel fra andre Bluetooth enheder, der parres via Bluetooth indstillingerne på din mobile enhed, skal din vívosmart enhed parres direkte via Garmin Connect Mobileap’en.‍
1 Sæt opladerklipsen godt fast på enheden (Opladning af enheden).‍
2 Tilslut USB-kabletil en strømkilde.‍Enheden tændes, og dette symbol vises.‍
3 Gå til www.GarminConnect.com/‍vivosmart på din mobile browser.‍
4 Installer og åbn Garmin Connect Mobile ap’en.‍5 Følg instruktionerne på din mobile enhed for at parre din vívosmart enhed og fuldføre opsætningsprocesen.‍

BEMÆRK: Du kan parre din vívosmart enhed med en anden mobil enhed efter at have gennemført den indledende opsætning (Parring af din mobile enhed med din vívosmart enhed).‍

Computerkonfiguration

1 Sæt opladerklipsen godt fast på enheden (Opladning af enheden).‍
2 Sæt USB-kablet i USB-porten på din computer.‍Enheden tændes, og dette symbol vises.‍
3 Hold nede på berøringsskærmen, indtil du ser.‍
4 Gå til www.GarminConnect.com/‍vivosmart .‍
5 Download og installer Garmin Express™
konfigurationssoftwaren:
• Hvis du bruger et Windows® operativsystem, skal du
vælge Download til Windows.‍• Hvis du bruger et Mac® operativsystem, skal du vælge
Download til Mac.‍6
6 Følg instruktionerne på din computer for at parre din
vívosmart enhed og fuldføre opsætningsprocesen.‍

Opladning af enheden
Advarsel

Denne enhed indeholder et litiumionbateri.‍ Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige plysninger.‍

BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det
omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en
pc.‍

1 Sæt USB-kablet i USB-porten på din computer.‍
2 Juster opladerpunkterne efter kontakterne bag på enheden, og sæt opladerklipsen [1] godt fast på enheden.‍
3 Oplad enheden helt.‍
4 Tryk på [2] for at fjerne laderen.‍

Brug af berøringsskærmen
• Tryk to gange på berøringskærmen for at vækenheden.‍
BEMÆRK: Skærmen slukes, når den iker i brug.‍
Når skærmen er slukket, er enheden stadig aktiv og registrerer data.‍
• Tryk vedvarende på berøringskærmen for at se menuen.‍
• Før fingeren til venstre eller højre for at rulle gennem enhedens funktioner og menupunkter.‍
• Tryk let på berøringskærmen for at foretaget valg.‍• Vælg for at afvise en meddelelse eller gå tilbage til det
forige skærmbilede.‍
• Gør hvert valg på berøringsskærmen til en enkeltstående handling.‍Sådan bæres enheden

Lukket for kommentarer.